Regulamentul de organizare a competitiilor

“RST SNOOKER CLUB

Art .1 Organizator:

Competitiile organizate de ASOCIAŢIA RST SNOOKER CLUB (denumită în continuare « Organizator ») , cu sediul în Bucuresti, str. Doamna Ghica nr. 167, sector 2, inregistrata in registrul persoanelor juridice prin Sentinta civila nr. 198 din 22.11.2013 a Judecatoriei Sector 2 din Bucuresti, codul fiscal nr. 33742910 din 29.10.2014, email: office@snookerbucuresti.ro ,  adresa Bucuresti, str. Doamna Ghica 167, sector 2, avand contul in Lei, cod IBAN: RO19 BRDE 441S V234 3931 4410 deschis la BRD-Groupe Société Générale S.A., Agentia Carol, reprezentata de Rares SINCA cu functia de presedinte.

Concursurile se vor desfaşura conform prezentului Regulament si ale altor prevederi stipulate la sectiunea Regulamente, fiind obligatorii pentru toţi participanţii.

Art . 2 Locul de desfăşurare a competitiilor:

“RST SNOOKER ACADEMY”, Adresa: Bucuresti, str. Doamna Ghica 167, sector 2

Art . 3 Durata competitiilor:

Competitiile sunt organizate în scopul promovării sportului numit Snooker şi a asociatiei RST SNOOKER CLUB. Organizatorul  îşi revendică dreptul de a modifica orele de începere şi de terminare a meciurilor in functie de situatii si posibilitati, atat pe site-ul oficial al asociatiei www.snookerbucuresti.ro si/sau prin alte forme de comunicare de tip social media detinute oficial de Organizator.

Art . 4 Condiţii de participare:      

Înscrierea la competitii nu este condiţionată de obligativitatea de a fi legitimat la vreun Club Sportiv de Snooker. Este permisă participarea oricărei persoane de orice vârstă şi sex, excepţie facând persoanele sub 18 ani, care vor fi nevoite să fie însoţite de cel putin unul dintre părinţi sau un tutore legal. Confirmarea inscrierilor se va face doar daca participantul cunoaste si respecta regulamentul de snooker, implicit regulamentele Organizatorului, si are un nivel tehnic de joc minim satisfacator.

Pentru inscriere este obligatorie prezentarea actului de identitate, achitarea taxei de concurs. Prin transmiterea solicitării de înscriere jucătorul își va asuma și va respecta toate regulamentele și condițiile publicate pe site-ul acestuia.

In cazul in care un concurent solicita inscrierea la un concurs si primeste confirmarea inscrierii acesta are obligatia de a se prezenta la concurs conform tragerii la sorti. In cazul in care acesta nu se prezinta la concurs la meciul programat are obligatia achitarii taxei de concurs pentru competitia respectiva, in caz contrar la urmatorul concurs la care va dori participarea se va obliga sa achite taxele pana la tragerea la sorti a tuturor taxelor aferente concursurilor la care a fost inscris si confirmat si la care nu s-a prezentat.

Dreptul de selectie a participantilor la concursurile organizate de RST ii apartin exclusiv acestuia din urma.

Art. 5 Protecţia datelor personale:

Organizatorul îşi ia angajamentul şi garantează protejarea tuturor datelor trimise pe email, sau de pe formularele de concurs , ale participanţilor la Competiile organizate. Participanţii au, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (cu modificările şi completările ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziţie, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa justiţiei.

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanţi la înscrierea în concurs exclusiv în scopul anunţării participantilor la concurs şi identificării câştigătorului. Organizatorul va păstra confidenţialitatea cu privire la datele personale ale Câştigătorilor şi le va utiliza numai în scopurile stabilite prin Regulament.

Art.6 Modul de desfăşurare a competitiilor:

Modalitatile de desfasurare a competitiilor organizate vor fi expuse pe site-ul asociatiei : www.snookerbucuresti.ro, si/sau transmise cu ajutorul altor forme de comunicare tip social media de pe conturile oficiale detinute exclusiv de Organizator si/sau reprezentantii acestuia. (https://www.facebook.com/rstsnookerclub/  , canalul de youtube al Organizatorului)

Art.7 Premii:

Locurile premiate si performantele care vor fi realizate de sportivi/jucatori in urma competitiilor si valoarea premiilor vor fi stabilite exclusiv de Organizator si/sau impreuna cu sponsorii acestor evenimente – toate aceste informatii vor fi anuntate inaintea inceperii competitiilor prin modalitatile enuntate la Art. 6.

In cazul in care sponsorii premiaza clasamentul de la finalul anului competitional jucatorii stabiliti pentru premiere au obligatia sa participe la minim 3 turnee din calendarul RST din sezonul respectiv. In caz contrar acestia nu vor fi eligibili pentru premierea respectiva.

Art. 8 Desemnarea câştigătorului:

Desemnarea câştigătorilor se face în ultima zi de concurs dupa incheierea competitiei. Câştigătorii vor primi premiile în lei de la organizatorul concursului conform legislatiei in vigoare, fie la festivitatea de decernare a premiilor fie virate prin cont bancar in contul indicat de premianti.

Art. 9 Responsabilitatea Organizatorului:

Organizatorul îşi asumă responsabiliatea de a calcula, reţine şi a vărsa la bugetul de stat cota aferenta aplicată venitului realizat din fiecare premiu conform art 77 , al 4 din Codul Fiscal al României cu completarile si modificarile ulterioare aflate in vigoare.

Art.10 Contracte de sponsorizare:

Toţi participanţii sunt obligaţi să joace cu sigla sponsorului oficial al turneului (pusă la dispoziţie de Organizator) lipit în partea frontală a vestei, cât mai vizibilă, pe toată perioada de desfăşurare a competiţiei. În cazul în care unul sau mai mulţi participanţi au contracte individuale de sponsorizare cu un alt sponsor în afara celui oficial si doresc sa afiseze acest lucru in competitia respeciva sunt obligati să contacteze in scris organizatorul in termen rezonabil, inainte de desfasurarea partidei, pentru a obtine aprobarea Organizatorului si în vederea stabilirii disponibilităţii afişării în cadrul competiţiei. In lipsa acestei aprobari obtinute in scris de jucator  si in aceste conditii Organizatorul are dreptul de a refuza disputarea meciului si jucatorul in cauza va pierde la masa verde meciul respectiv.

Art.11 Regulamentul concursului:

Regulamentul Concursului este întocmit în conformitate cu legile din România. Regulamentul concursului este disponibil spre consultare, în mod gratuit, pe site-ul www.snookerbucuresti.ro , dar şi prin solicitare la adresa Organizatorului. Participarea implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului regulament și a tuturor regulamentelor publicate pe site-ul organizatorului.

Art.12 Îmbrăcămintea:

Ţinuta este obligatorie pentru toţi participanţii şi constă în:

 • camaşă cu mânecă lungă,
 • pantalon de stofă de culoare închisă,
 • pantofi negri, gri sau maro,
 • vestă culoare închisă şi papion.

Art.13 Penalizarea comportamentului nesportiv:

Comportament nesportiv înseamnă orice comportament intenţionat ce dezonorează sportul în sine ori întrerupe sau schimbă cursul jocului până la momentul în care nu mai poate fi jucat în mod echitabil. Regulile și regulamentele dau arbitrilor și oficialilor împuterniciri considerabile pentru a penaliza comportamentul  nesportiv. Participanţii trebuie să afișeze un comportament sportiv pe toată durata competiției, la masa de joc, în toată zona locaţiei de concurs si/sau în afara zonei de concurs – inclusiv in spaţiul public/online. Oficialii pot penaliza un sportiv cu avertisment, joc pierdut, meci pierdut, până la excluderea din concurs cu pierderea oricărui premiu pentru orice comportament nesportiv, indiferent dacă s-a produs la masa de joc, în zona locaţiei de concurs sau în spaţiul public/online,  penalizare cu suspendare dreptului de a mai participa la concursuri, penalizare pecuniara (amenda).

Art.14 Întârzieri:

Participanţii trebuie să se afle în locația concursului şi gata să joace meciul repartizat cu 30 minute înainte de  ora desemnată. Nici un sportiv nu poate părăsi zona de concurs fără acordul Organizatorului. Dacă un jucător întârzie la meciul său va avea 15 minute de la anunțarea meciului (nu mai devreme de 10 minute faţă de ora anunţată) să se prezinte la masă gata de joc sau va pierde meciul.

Art.15 Rămânere în scaun:

Jucătorul care nu se află la masa de joc trebuie să rămână în scaunul desemnat atunci când oponentul său se află la masă. El trebuie să păstreze liniștea și să nu încerce să influențeze prin comportamentul său evoluția adversarului.  Dacă un jucător are nevoie să părăsească zona de joc în timpul meciului, trebuie să ceară și să primească permisiunea arbitrului/organizatorului. Dacă un jucător părăsește aria de joc fără permisiunea arbitrului/organizatorului va fi tratat ca un comportament nesportiv si penalizat cel putin cu joc/eventual meci pierdut. Pauza dintre frame-uri este stabilita de organizator si un meci va avea o singura pauza nu mai mare de 10 minute iar jucatorii sunt obligati sa fie deja la masa de joc. Jucatorul are obligatia de a se informa la Organizator cu privire la pauzele dintre frameuri.

Art.16 Alte reguli de comportamnet:

 • Fumatul și consumul de băuturi alcoolice sunt strict interzise în timpul meciurilor,
 • Jucătorii sunt obligați să completeze/semneze fişa de concurs după încheierea meciului,
 • Este strict interzisă folosirea telefonului mobil în timpul meciului sau în zona de concurs,
 • Atunci când nu joacă și se situează în zona de așteptare, participanţii trebuie să afișeze un comportament decent, care să nu influențeze meciurile aflate în desfășurare.

 Art.17 Sistemul de joc si structura competitiei:

 Taxa de concurs va fi achitata de jucatori cel mai tarziu in ziua tragerii la sorti prin virament bancar, depunere in contul RST, sau in numerar – primid chitanta pentru taxa aferenta – inainte de inceperea concursului. Tragerea la sorti va avea loc inaintea inceperii competitiei, la data anuntata de Organizator, prin intermediul mijloacelor enuntate la Art. 6.

Competitiile se vor desfasura dupa sistemul de joc anuntat de catre Organizator la publicarea acestora.

Orele de disputare a meciurilor vor fi facute public pe site-ul RST conform grilei de meciuri prestabilite. In conditiile in care, un meci dureaza mai putin decat perioada alocata, programul meciurilor urmatoare din grila va fi anticipat (jucatorii trebuie sa fie prezenti si pregatiti sa inceapa meciurile mai devreme), in mod similar atunci cand se intarzie un meci (in acest ultim caz doar Organizatorul poate decide intreruperea meciului si reluarea lui in functie de mesele disponibile si/sau reprogramarea lui in functie de posibilitatile si desfasurarea altor meciuri.)

Art.18 Departajare jucatori:

In cazul desfasurarii competitiei pe sistem cu Grupe, in urma desfasurarii meciurilor departajarea jucatorilor se va face in functie de urmatoarele criterii:

 • Primul criteriu de departajare: Meciuri castigate.
 • Al doilea criteriu de departajareDiferenta de frame-uri
 • Al treilea criteriu de departajare: Meciul direct.

Art.19 Litigii:

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă. 

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a-şi selecta membrii participanţi la Competiţiile organizate de către acesta!

Art.20 Contact:

Pentru mai multe informaţii referitoare la concursuri, vă rugăm să vă adresaţi echipei de organizare sau prin intermediul formularului de contact de pe site.

 

 Echipa RST