Lista juniorilor participanți la RST JUNIOR – ETAPA 1 2022